MÁS • Perényi Stúdió
tranzitház
budapest
2021

Az épület eredeti funkciójában erőteljesen kétarcú képet mutatott: a közönség által látogatható elegáns terek rendszerét, ill. az azokat kiszolgáló funkciók együttesét. A két struktúra több helyen kapcsolódott ugyan egymáshoz, de élesen elvált mind belsőépítészeti kialakításuk, mind pedig téri világuk tekintetében. Az épület új funkciója kiegyensúlyozottabb kialakítást igényel: mindamellett, hogy megmarad a kiemelt termek prioritása, az ezek melletti iroda- és egyéb használati terek is elegáns megközelíthetőséget és téri helyzeteket igényelnek.

A terv célként tekint a funkcionális rendszer tiszta kialakítására, a belső téri orientáció egyértelmű megteremtésére. Ennek érdekében a két homlokzati traktus csak főfunkciókat tartalmaz, míg a belső sáv a közlekedőknek, ill. a kiszolgáló tereknek ad otthont. Az egyes mezők közötti széles folyosók végigfutó, tiszta kezelése is fontos szempont volt: a 3 méter széles közlekedők kényelmes leülőknek is helyet adnak, ami az épületben különböző dolgozók spontán kapcsolattartását, személyes kommunikációját segíti elő.

Az épület műemlék jellegű részeinek helyreállítását – az általános műemlékvédelmi elvek betartásán túlmenően – az eredeti térhasználat megőrzésével kell megoldani, így a pályázati terv a fő funkciók (nagytermek, lépcsőház, azokat kiszolgáló közlekedők) rekonstrukciójával számol. A helyszíni szemle, ill. a tudományos dokumentáció alapján megállapítható, hogy a fő funkciókban – melyek az épület műemlékvédelmi szempontból is legértékesebb részei – nem történt visszafordíthatatlan módosítás, így azok eredeti állapotukban való visszaállítása lehetséges. A pontos részletek, színek meghatározásához egy falkutatási dokumentáció szükséges.

A terv egy helyen tér el a hagyományos műemlékhelyreállítási gyakorlattól: az épület utcai homlokzatát lezáró oromzat jelenlegi állapotában sem azonos az eredeti terveken jelölttől, de az új szint ráépítése értelmetlenné is teszi a visszaépítést. A tudományos értékleltár is megfontolandónak ítéli a kettős oromzat helyreállítását és bár javasolja azt, a szövegezés is megengedőbb, mint az épület többi műemléki elemének rekonstrukciójánál használt.

A felmagasított épület lezárása így az új szint sűrű osztású, mélyen plasztikus homlokzati sávjával történik, jelezve az épület megújulását és funkcionális bővülését.

Az udvari homlokzatnál a terv megtartja a félemeleti szint kialakításából fakadó nyílásosztásokat, de azokat egységesíti. A kertbe való közvetlen kijutás biztosítása az oldalsó ablakok parapetjeinek süllyesztését igényli, így azok aránya jobban igazodik a felső szinti nyílások elegáns méreteihez.

A terv változtatást a fő funkciókat kiszolgáló háttérterek tekintetében javasol: mivel ezek a terek a jövőben az épület alapfunkcionális rendjének részévé válnak, így ezek megközelítése, téri szituációinak egységesítése a javasolt belső struktúra egyik alapeleme.

A meglévő épület belső rendje két ponton módosul: a nagyterembe levezető két lépcső az udvari homlokzat mögé kerül, biztosítva nemcsak a konferenciatér megközelítését, hanem a kertbe való kijutás lehetőségét is.

A másik változtatás a középső, kiszolgáló sáv végén, az udvar mellett történik: a felújított épület már közepes kockázatú épületnek minősül, így a szigorúbb tűzvédelmi előírásoknak megfelelően itt kapott helyet egy füstmentes lépcsőház, melynek közvetlen, túlnyomásos kijutása van a Puskin utca felé. Ez a bejárat egyben az épület akadálymentes megközelítését is lehetővé teszi, mert az új lépcső mellett találhatóak az épület szintjeit kiszolgáló nagyteljesítményű liftek is. Ez az új blokk ad helyet a gépészeti és elektromos aknáknak is.