HELYSZÍN
FUNKCIÓ
NETTÓ TERÜLET
TERVEZÉS ÉVE
TERVPÁLYÁZAT

ŠENČUR, SZLOVÉNIA

MŰVELŐDÉSI HÁZ
2081M2
2024
MEGVÉTEL

KONCEPCIÓ

 A XXI. századra a hagyományos értelemben vett könyvtár és színház funkció nagymértékben átalakult. Ezek, a korábban egyfunkciós intézmények, melyek egykor egy adott funkció kiszolgálására jöttek létre, mára sokkal inkább általános kulturális térként működnek, ahol főleg közösségi foglalkozásokat, rendezvények lebonyolítását biztosítják. A terv célja egy olyan tér kialakítása, mely multifunkcionális módon szolgálja ki a város által támasztott igényeket. Azért, hogy ez a leghatékonyabban működni tudjon, a térszervezés legfontosabb sarokköve, hogy az auditórium és az előcsarnok az utcával megegyező szintre kerül. Az így kialakuló multifunkcionális, nagy fesztávú és belmagasságú, teljesen átlátható üres csarnok tér és a templom közötti városi tér határa elmosódik, az épület földszintje alkalmassá válik közösségi rendezvények széleskörű megvalósítására is a színházi előadáson túl. 
Ennek érdekében monolit tömegekbe szerveztük az épület kiszolgáló funkcióit, hogy közöttük egy egybefüggő tér alakuljon ki, mely egyfelől sok ember befogadására képes bálteremként, kiállító térként funkcionálhat, másfelől a könyvtári és iskolai rendezvények vagy kisebb előadások befogadására is alkalmas legyen mobilfalak elhúzásával. A csarnok teret egy 40 fokos nyeregtető határolja és jelöl ki a telken az úszó monolit dobozok között. A Kranjska utcát egy szintbe emeltük az új művelődési ház padlószintjével. Ez a gesztus kiterjeszti a város főterének számító templom előtti teret egészen a művelődési ház bejáratáig. Előremutató változtatás lenne a Kranjska utca ezen szakaszának autómentessé tétele, de ehhez az alternatív útvonalak fejelesztésére lenne szükség. Ugyanakkor kezdeti lépésként három darabra csökkentettük a téren lévő parkolók számát, melyből kettő akadálymentes. Az élelmiszer bolt előtti parkolók burkolatát egységesítettük a tér burkolatával, de számát és működését nem változtattuk. Az útburkolatot csak színben válaszottuk el a járdától szintben nem. A telken lévő Mária Terézia szobrot a telek keleti oldalának térrendezése után nagyjából a helyén hagytuk, az emléktáblákat az épület bejáratának két oldalán helyeztük el. Az auditórium földszinti kialakításának legnagyobb előnye, hogy nincs szükség széles menekülőlépcsőkre, óriási liftekre, megduplázott előcsarnokra. Ezzel rengeteg technológiai, és területbeli helyet nyertünk, az egyértelmű akadálymentesítési problémák kiküszöbölésén túl. A könyvtárat a -1. szinten helyeztük el, tereit azonban az utcaszinten monolit tömegek inverzeként megjelenő kiadós méretű légudvarok világítanak meg, gyakorlatilag második földszintként működve. Erre a szintre helyeztük el a könyvtár közösségi funkcióit, az üzemeltetéshez szükséges irodákat, és az auditóriumhoz tartozó művészek közösségi és kiszolgáló tereit. A 2. pinceszintre kerültek a gépészeti helyiségek, és az épületgépészeti rendszer kültéri egységei, melyek mellett egy két szint mély légudvar található. Az épület tetőterébe az auditórium erkélye és további irodahelyiségek kerültek. A művelődési háznak két bejárata van, egyik a Kransja útról megközelíthető főbejárat, ahonnan a ház előcsarnoka, büféje, és fő közlekedőmagja tárul fel. A gazdasági/művész bejárat a telek keleti oldaláról érhető el. Itt biztosított a teherautós megközelítés is. A művészbejáróból az utcával egy síkban, közvetlenül elérhető a színpad mögötti tér és egy teherlift. Ebből a lépcsőházból külön érhetőek el a művészek közösségi és kiszolgáló terei. Az épület vészkijáratát az épület főbejáratán kívül az előcsarnok nyugati oldalán található pánikkaros nyíló ajtók biztosítják.  
A megadott program sok szempontból túldefiniálja a funkciókat és ezzel ellentmondásba kerül a település művelődési házának racionális igényeivel. Mivel tervünkben alapvető fontosságú volt, hogy a csarnoktér az utcával egy szintbe kerüljön, az auditórium programban szereplő 10 méteres tiszta belmagasságát a magassági korlátok és városépítészeti szempontok miatt nem teljesítettük. Ehelyett a nézőtér felett átlagosan 8,5 méter belmagaságot biztosítunk. Hogy különféle előadások vizuális minősége ne sérüljön, a színpad feletti kötélpadlásnak a tiszta magassága az építészeti program által meghatározott méretű 10,5 méter. Ez továbbá az építés és a fenntartás során is jelentős takarékosságot jelent az alacsonyabb építési költségnek és kisebb fűtendő légtérnek köszönhetően. Helymegtakarítás céljából a pultos ruhatár többsége helyett tárolószekrény-sávokat alakítunk ki. Ezzel a tényleges tárolófelület (szekrényhossz) nem csökken, viszont a helyiségen belüli felesleges nagyrészt kihasználatlan raktárterület elhagyható. Az előterekben nyíló tárolószekrények előnye, hogy a tárolók használatakor igénybe vett manipulációs sáv egyben a közösségi tér hasznos része is, az egy időben keletkező, lineáris metódussal szervezett szekrényhasználat pedig hatékonyabb működést biztosít. Az előcsarnokban elhelyeztünk egy nagyobb infópultot amely színházi büféként funkcionálhat. A büfé nyáron kiszolgálhatja a művelődési ház előtti téren létrejövő terasz forgalmát.
Auditórium:
Az auditórium az előcsarnokból és nyári rendezvények idején az utcáról is közvetlenül elérhető, mely a városi térrel és a színpadi térrel is igény szerint egybenyitható. Így egy 500 m2-es teret kapunk. A nézőtér földszinti befogadóképessége 280 néző, és az erkélyen 56 néző foglalhat helyet. A színházterem teljes befogadóképessége 336 fő. Az auditórium lelátóját standardnek számító mozgatható színpad elemekkel oldottuk meg. A megszokottal szemben azonban itt a nézőtér épül mozgatható színpad elemekre, mely lefelé, a födémbe ereszkedik színházi előadások alatt. Ez a rendszer ‘nyitott’, lesüllyesztett állapotában biztosítja a nézőtér szükséges lejtését, csukott állapotban pedig lehetővé teszi a nézőtér-színpadtér és előcsarnok azonos síkon történő elhelyezkedését. A 135 négyzetméter alapterületű nézőtéren 84 darab egyenként 90×200 centiméteres sztenderd színpadelem 6,5 cm-es lépcsőkkel mozgatható. A rakásolható nézőtéri székeknek a programba foglalt minimum raktárhelyiségeken túl helyiséget biztosítottunk. A mozgatható székeknek köszönhető más üléselrendezés is elhelyezhető, speciális előadásokhoz, rendezvényekhez. Az auditóriumhoz tartozó ruhatárat kettébontottuk, az előcsarnokban elérhető egy pultos és egy szekrényes ruhatár, a teljes befogadóképességhez a pincében is helyeztünk el szekrényes ruhatár egységet. A többféle ruhatár-elrendezés és elhelyezkedés elősegíti az előadásokon kívüli időszakban az előcsarnok minél széleskörűbb használatát, akár a könyvtári funkciót kiegészítő, akár külsős rendezvényről legyen szó. Az auditórium nézőterének minimum magassága 6,65 méter maximum magassága 11,35 méter. A színpad feletti kötélpadlás magassága 10,5 méter.
Könyvtár:
A könyvtár az épület -1 szintjén található. A komfortos természetes megvilágítást  nagyméretű légudvarok biztosítják. A lépcsőházból leérve külön választottuk a felnőtt és gyerek részleget, hogy a funkciók ne zavarják egymást. A közlekedő térben kapott helyet a kölcsönzőpult, így akár egy fős személyzet is ki tudja szolgálni a könyvtár forgalmát. A könyvtár közösségi funkcióit, mint könyvolvasó, folyóiratolvasó, audió-videó helyiség, gyerek olvasó, játéksarok a légudvarok mellé szerveztük, hogy a lehető legjobb bevilágítással rendelkezzenek. A könyvtár funkcióhoz tartozó előadásokat, felolvasó eseményeket, kiállításokat a földszinti csarnoktérből leválasztva lehet lebonyolítani.
Szerkezet
Az épület alapozása és pincefala vasbetonból készül, vázszerkezetét acél köröszlopok alkotják. A pinceszintek födémei monolit vasbeton födémek. A felépítmény “monolit” tömegei ragaszott fa falpanelből készülnek. A tömegek hőszigetelésére hagyományos vakolt felületet terveztünk. Ezek a dobozok támasztják a fa rácsostatókból álló tetőidomot, melynek vízszintes erőit -támpillérként- a csarnoktéren kívül veszik fel a falak, így a tetőidomon belül nem szükséges vízszintes kötőgerendák beépítése, melyek a hosszirányú közlekedést és átlátást gátolnák, és a csarnoktér érzetét is jelentősen csökkentetné. A rácsostartókra szintén ragasztott fa tető panel kerül, melynek hőszigetelésére fa deszka héjalást terveztünk.
Épületgépészet
Környezettudatos és fenntartható gépészeti és elektromos rendszer látja el az épületet. A fűtési és hűtési hőigény biztosítására talajszondás hőszivattyús rendszert terveztünk, padlófűtési és mennyezet hűtési rendszerrel, melyet léghűtés-fűtés egészítene ki csúcsidőben. Tekintettel arra, hogy a gépészeti helyiségünk a -2 szintet találhatók, a hűtési és fűtési időszakban egyaránt kedvező hőmérsékletről történik a hőcserélés. A használati melegvizet a gépházban a hőszivattyús rendszerről fűtött melegvíz készítő bojlerek állítják elő. A közösségi ház belső tereit hővisszanyerős szellőzéssel látjuk el. A szellőzőgépek frisslevegő utánpótlása a -2 szintre lemenő légudvarból történik, az elhasznált levegő a teherlift mögötti aknán keresztül távozik az épületből. A könyvtárszintet annak padlóbefúvóin és álmennyezetén keresztül, az auditóriumot a padlóbefúvóin és az ereszvonal feletti sávban elhelyezett rácsokon keresztül szellőztetjük. Az épület tetejének déli oldalán történő napelemekkel való felszerelése városképileg aggályos megoldás lenne. Vakolt tömegeink tetejére azonban rejtett módon napelem-mezőkkel borítjuk. Az esetleges többlet termelést akkumulátorok tárolják el. Az üzemeltetés rezsijének csökkentése érdekében okos elektromos rendszer oldja meg az épület működését.
Fenntarthatóság
A korunk egyik legfontosabb kérdése a fenntarthatóság. A tervünk a kérdésre mind tömegében, mind üzemeltetésében mind anyagában adekvát választ kínál. Az épület architektúrájának kialakításának legfontosabb szempontja a városi szövetbe való illeszkedés volt, hiszen egy közösségi ház széleskörű és hosszútávú használatához a társadalmi elfogadottság alapvető fontosságú, tanúja ennek a mostani meglévő épület. Mely leginkább esztétikailag mintsem műszakilag avult el.
A földszinti multifunkcionális csarnoktér számtalan használati módot kínál, így jelentősen kevesebb négyzetmétert kell megépíteni, és üzemeltetni, mintha speciális funkciójú tereket hoznánk létre. Az süllyeszthető padló és a mozgatható székek a színházi előadástól az esküvő megrendezésén át a kiállításig bármilyen közösségi rendezvény megrendezését biztosítják.
Az épület felépítménye előregyártott CLT panelből készül, melynek CO2 lábnyoma életciklusra vetítve jelentősen kedvezőbb a hagyományos szerkezeteknél. Megépítése kevesebb élőmunkát igényel, és gyorsabban építhető, kevésbé zavarja a környezetében lakókat, kisebb hatása van a helyi forgalomra.

RELATED